OREL WAR-SETUP
IP SERVERU: 185.91.116.113:21015

TeamSpeak V3: 185.91.116.113:9987

Password: War_2013_22

NASTAVENIE - SETUP

KTO JE ONLINE


Čítať tému
LETKA OREL » OREL WAR » MAPY
 Vytlačiť tému
Monte Cassino 1944
TozziFan
Autor: TozziFan

Mapa: Itálie - online
i564.photobucket.com/albums/ss87/TozziFan/Games/IL-2%20Sturmovik%201946/grab0009_zpsac550d9b.jpg

Pozadí:

Nejtěžší zkouška pro spojence po vylodění v Itálii je v plném proudu. Německá obranná linie na vrcholu kopce se zdá být nedobytná. Mniši z kláštera odešli a spojenci se rozhodli pro bombardování.

Datum:
15.3.1944 08:00h.

Počasí:
Kouřmo, bezvětří
oblačnost od 1100m

Planeset:

RED
HMS Illustrious
- Corsair Mk.I - 4 ks
- Corsair Mk.II - 4 ks
- Corsair Mk.IV - 4 ks
- Saefire L Mk.III - 4 ks
- Saefire F Mk.III - 4 ks

Letiště/Airfield J3.8
- A-20G - 8 ks
- B-25J-1NA - 8 ks
- P-51D-20NA - 12 ks

Letiště/Airfield P2.7 USAAF
- P-38L - 12 ks
- P-47D-27 - 12 ks
- P-47D - 12 ks
- P-51D-5NT - 12 ks

Letiště/Airfield P2.7 RAF
- Beaufighter Mk.XXI - 8 ks
- Mustang Mk.III - 8 ks
- Spitfire LF IXE - 8 ks
- Spitfire LF IXE CW - 8 ks
- Tempest Mk.V - 8 ks

BLUE
Letiště/Airfield M6.9
- Bf 109G-6 - 8 ks
- Bf 109G-10 - 8 ks
- Bf 109G-14 - 8 ks
- Bf 110G-2 - 12 ks
- Fw 190A-6 - 8 ks
- Fw 190A-8 - 8 ks
- Fw 190A-9 - 8 ks
- Fw 190F-8 - 12 ks
- Hs 129B-3/Wa - 12 ks

Letiště/Airfield M8.9
- Mc 202 série XII - 4 ks
- Mc 205 V série I - 4 ks
- Mc 205 V série III - 4 ks
- He 111H-12 - 8 ks
- Ju 88A-17 - 8 ks
- SM.79 - 8 ks

Cíle/Targets:

RED
- zaútočit na klášter v sektoru N4.9
- zničit postupující německé tanky k pobřeží
- ochránit vyloďovací jednotky v sektoru M4

BLUE
- ochránit pozemní jednotky u kláštera v sektoru N4.9
- ochránit postupující německé tanky k pobřeží
- zaútočit na vyloďovací jednotky v sektoru M4

Brífink:

<ARMY NONE>Monte Cassino 1944
*******************************

Nejtěžší zkouška pro spojence po vylodění v Itálii je v plném proudu. Německá obranná linie na vrcholu kopce se zdá být nedobytná. Mniši z kláštera odešli a spojenci se rozhodli pro bombardování.

Datum:
15.3.1944 08:00h

Počasí:
zataženo, bezvětří
oblačnost od 1100m

Úkol po vybrání strany. Hodně štěstí.

==================================
Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Monte Cassino 1944
*******************************

The most difficult test for the Allies after the Allied invasion of Italy is in full swing. The German defensive line on top of the hill seems to be impregnable. The monks of the monastery and left allies decided to bombing.

Date:
15.3.1944 08:00h

Weather:
cloudy, no wind
clouds at 1100m

The task for the selected side. Good luck.

==================================
Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY RED>Monte Cassino 1944
****************************

Datum:
15.3.1944 08:00h

Počasí:
zataženo, bezvětří
oblačnost od 1100m

Planeset:
HMS Illustrious
- Corsair Mk.I - 4 ks
- Corsair Mk.II - 4 ks
- Corsair Mk.IV - 4 ks
- Saefire L Mk.III - 4 ks
- Saefire F Mk.III - 4 ks

Letiště J3.8
- A-20G - 8 ks
- B-25J-1NA - 8 ks
- P-51D-20NA - 12 ks

Letiště P2.7 USAAF
- P-38L - 12 ks
- P-47D-27 - 12 ks
- P-47D - 12 ks
- P-51D-5NT - 12 ks

Letiště P2.7 RAF
- Beaufighter Mk.XXI - 8 ks
- Mustang Mk.III - 8 ks
- Spitfire LF IXE - 12 ks
- Spitfire LF IXE CW - 4 ks
- Tempest Mk.V - 8 ks

Cíl mise:
- zaútočit na klášter v sektoru N4.9
- zničit postupující německé tanky k pobřeží
- ochránit vyloďovací jednotky v sektoru M4
- ochránit seřadiště techniky v sektoru M9.8

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Monte Cassino 1944
*******************************

Date:
15.3.1944 08:00h

Weather:
cloudy, no wind
clouds at 1100m

Planeset:
HMS Illustrious
- Corsair Mk.I - 4
- Corsair Mk.II - 4
- Corsair Mk.IV - 4
- Saefire L Mk.III - 4
- Saefire F Mk.III - 4

Airfield J3.8
- A-20G - 8
- B-25J-1NA - 8
- P-51D-20NA - 12

Airfield P2.7 USAAF
- P-38L - 12
- P-47D-27 - 12
- P-47D - 12
- P-51D-5NT - 12

Airfield P2.7 RAF
- Beaufighter Mk.XXI - 8
- Mustang Mk.III - 8
- Spitfire LF IXE - 12
- Spitfire LF IXE CW - 4
- Tempest Mk.V - 8

Targets:
- Attack the monastery in the sector N4.9
- Destroy the advancing German tanks to Coast
- Protect the landing units in the sector M4
- Protect marshalling technology sector M9.8

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY BLUE>Monte Cassino 1944
****************************

Datum:
15.3.1944 08:00h

Počasí:
zataženo, bezvětří
oblačnost od 1100m

Planeset:
Letiště M6.9
- Bf 109G-6 (pozdní) - 8 ks
- Bf 109G-10 - 8 ks
- Bf 109G-14 - 8 ks
- Bf 110G-2 - 12 ks
- Fw 190A-6 - 8 ks
- Fw 190A-8 - 8 ks
- Fw 190A-9 - 8 ks
- Fw 190F-8 - 12 ks
- Hs 129B-3/Wa - 12 ks

Letiště M8.9
- Mc 202 série XII - 4 ks
- Mc 205 V série I - 4 ks
- Mc 205 V série III - 4 ks
- He 111H-12 - 8 ks
- Ju 88A-17 - 8 ks
- SM.79 - 8 ks

Cíl mise:
- ochránit pozemní jednotky u kláštera v sektoru N4.9
- ochránit postupující německé tanky k pobřeží
- zaútočit na vyloďovací jednotky v sektoru M4
- zničit seřadiště techniky v sektoru M9.8

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Monte Cassino 1944
*******************************

Date:
15.3.1944 08:00h

Weather:
cloudy, no wind
clouds at 1100m

Planeset:
Airfield M6.9
- Bf 109G-6 (late) - 8
- Bf 109G-10 - 8
- Bf 109G-14 - 8
- Bf 110G-2 - 12
- Fw 190A-6 - 8
- Fw 190A-8 - 8
- Fw 190A-9 - 8
- Fw 190F-8 - 12
- Hs 129B-3/Wa - 12

Airfield M8.9
- Mc 202 series XII - 4
- Mc 205 V series I - 4
- Mc 205 V series III - 4
- He 111H-12 - 8
- Ju 88A-17 - 8
- SM.79 - 8

Targets:
- Protect ground troops at a monastery in the sector N4.9
- Protect the advancing German tanks to Coast
- Attack the landing units in the sector M4
- Destroy marshalling techniques in the sector M9.8

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY>


Zredukovány počty AI bomberů ve formaci z 16 na 8
Optimalizované pohyblivé kolony
Zredukovány počty statických objektů

TozziFan

Upravil TozziFan dňa 03-02-2016 17:20
 
OREL_Kolokolcik
Hele Tozzi šla by třeba upravit ta co dělal erich na specku byla povedená. Byla v HSFXku ale jako vzor by nebyla špatná.
 
TozziFan
@Kolokolčik - nemám tu mapu k dipozici. Dělám od nuly.

Jinak dnes jsem naklepal počty letadel na letištích, nějaké stacionáry a flaky rozmístil a upravil mapu z dvouhodinové na 90min. Dohodnu se s Ninosem na testování a dáme vědět. Potřebuji odzkoušet rození na letištích a zda se mapa neseká při spojeneckých náletech.
 
OREL_Ninos
Kedy chceš testovať?
"Sto rán na cudzí chrbát nie je veľa. "
 
TozziFan
Co nejdříve. Dnes od 20:00?
 
Letka13_Colonel
Ahoj TozziFan,
na základe včerajšieho krítkeho testu mapy, mám pár postrehov o ktoré si ma požiadal.

1) Ikonky cieľov treba umiestniť tak, aby sa buď pohybovali s postupujúcou kolónou, alebo ich umiestniť na začiatok, odkiaľ štartujú. V texte v briefingu sa o miestach cieľa hovorí, málo kto to však číta.

Viď včerajšia skúsenosť s tým vlakom v lese na dva štvorce od miesta, kde bola ikonka cieľa.

2) Otestoval som štart z Palerma v A-20G a šiel som pozrieť tú tankovú kolónu v M4.

a ) opäť ikonka cieľa svieti v mieste, kde skončí svoju púť...v nejakej dedine.
b ) čo je horšie, keď BLUE tanková a cisternová kolona dorazila na svoje miesto, tak RED vyloďovacie člny pálil do priestoru dediny na tú kolónu pekelnú paľbu, ktorá aj tak vo väčšine končila vo svahu na brehu, ktorý bol vyšší ako ich možná elevácia.
Okrem toho, proti tankom bola streľba aj tak neúčinná.

Bola to paľba viditeľná už Palerma a určite riadene a hlavne zbytočne zaťažovala server. Skús sa na to pozrieť.

3) Na letisko v Palerme by som pridal možnosť voľby aj nejakých doprovodných stíhačov. Nie každý je na TSku a dohodne sa na stretnutí Bombrov a stíhačov niekde nad Messinou.

Zatiaľ mám len pohľad z RED strany.

Příspěvek přesunut do správného vlákna - TozziFan
Upravil TozziFan dňa 12-11-2014 20:57
Letka13_Colonel
 
http://zidu1.worldgmn.com/home.php
TozziFan
Nejdřív omluva za zrušení vlákna. Je zbytečné zakládat vlákno na připomínky, když MAPA má své vlastní vlákno. Všechny chyby/problémy/postřehy piště do vlákna mapy. Je to přehlednější. Děkuji.

Zdar plukovníku.

1. 2.a - ikony jsou už opraveny
2.b - kolona zastavena na frontové linii, vyloďovací jednotky redukovány počtem a omezením střelby
3. - jako doprovod přesunuto 12 ks P-51D-20NA z letiště v P2.7

Díky za postřeh.

Jinak jsem Odebral bomby z většiny AI bombrérů, kteří letí bombardovat lášter. Stejně tak jsem i odebral padáky Sklamaný . Jakmile totiž flak sundal bombra, vyskakující posádka server taky dost zatěžovala.
 
sr-warrior
Mal som vcera moznost polietat si v klude nove Monte Cassino za obe strany. Krajsia mapa lepsie spracovana prostredie uplne super. Avsak by som rad podotkol stare monte cassino bola jedna stých máp, ako Otecko vcera povedali, koli ktorým som aj od jedla utiekol len aby som si ju zalietal. Dost AI lietadiel takze aj jeden hrác na mape sa zabavil zatrenoval zablbol. Vela cielov na oboch stranách ci uz ciele pre modrých, ktoré som vedel bombit z levelu abo za cervených monte cassino. Ale fajn prisla nova mapa.

Takže najprv som si sadol do tempesta odhodlaný ísť sa zdokonalit v jeho lietani no po asi 20 minutach letu som smutne skonštatoval že tam už niesu žiadne modré AI na ničenie. Tak som po chvílke prešiel na stranu modrú šiel som v 110 ne pokukat ciele. Vláčik som našiel hned bez problemu, lode som našiel. No zarazilo ma že je tam iba 5 lodí a bez obrany, lode som da sa povedat beztrestne zničil .. Ako jednotlivcovi mi to chvilu zabralo ale ak sa na ciele modrých vyberie viac ludi 2-4 zachvilku mapu otočia. Len aby sa nestávalo že stoho bude lahko otočitelná mapa ako býval dakedy krasnodar (znicenie 3ks ruských lodí)... A asi by som asi aj pristal viac cielov... Ale toto všetko je len moj nazor pravdaže sa mapa robi ku spokojnosti vačšiny nie jednotlivca. Tie AI som spomenul preto že sa bohužial stáva že server býva počas dna uplne prázdny a su ludia čo si najdu len cez den cas polietat no nie kazdy ma chut iba bombit a ked nieje proti comu lietat vacsinou sa nudi a odpoji .. To je vsetko.. nieje to myslene niako vzlom a všetka cest tozzimu za jeho pracu a cas co to doho dava...
 
skyrats.webnode.sk
TozziFan
Díky za postřeh Warriore. Snad dost vysvětlím.

Takže najprv som si sadol do tempesta odhodlaný ísť sa zdokonalit v jeho lietani no po asi 20 minutach letu som smutne skonštatoval že tam už niesu žiadne modré AI na ničenie.


Už mám verzi, kde budou střídavě nalétávat modré AI bombry a bitevníky na cíle. Ještě se musím rozmyslet zda invazní lodě, či vytvoří nějaké to seřadiště techniky.

Vláčik som našiel hned bez problemu, lode som našiel. No zarazilo ma že je tam iba 5 lodí a bez obrany, lode som da sa povedat beztrestne zničil .. Ako jednotlivcovi mi to chvilu zabralo ale ak sa na ciele modrých vyberie viac ludi 2-4 zachvilku mapu otočia. Len aby sa nestávalo že stoho bude lahko otočitelná mapa ako býval dakedy krasnodar (znicenie 3ks ruských lodí)...


Ano, lodě jsou zatím bez krytí, to vím. Problém je, že pokud je zaflakuji nebo přidám nějaké torpédoborce na ochranu a na serveru bude pak víc lidí, může to dělat problémy. Prostě se musí hledat kompromis. Navíc, cíl nejsou jen nákladní lodě, ale i vyloďovací čluny a technika na pláži. V současné verzi je myslím nastaveno ke splnění cíle, zničení 50%. Zkusím nastavit 75% a uvidí se.

Jak jsem už psal, mám rozdělanou verzi, kde bodou i modré AI bombry a bitevníky. Představu o jejich úkolech mám taky, dokonce dvě. Největší problém je, že se musí najít kompromis mezi mapou pro pár jednotlivců a mapou pro polet s větším počtem lidí. Další věc je, že server je určen pro rychlou akci a většině hráčů se nechce létat dlouho k cíli. To dost limituje rozložení cílů a jejich počty či flakovou obranu.

Dalším, neméně stejně velkou komplikací je, že když už mám mapu hotovou, musím ji poslat Ninosovi a ten ji musí nahrát na sever. A otravovat ho každý den, někdy i dvakrát, s prosbou o aktualizaci, je nemožné. On nemůže čekat u PC a dělat vše hned, to snad chápeme všichni.
 
Letka13_Colonel
Ok TozziFan.
Myslel som, že Mapy budú v samostatnom vlákne, ako informácia o planesete a úlohe a uzamknuté, aby do toho nik nemudroval. Pripomienky k tvorbe a doladenie mapy zvlášť, tak ako sme to robili predtým.

@warrior : chápem, že píšeš hlavne o útokoch na AI stroje. Bol si nadšený tiež útokom(mi) na pozemný cieľ za modrú stranu v priestore letiska a "úžasného flaku" v okolí RED základne?

Chápem, že postrielať v jednom lete s tempestom 4x AI stuka behom pár minút je zaujímavé, že zaútočiť s Fw na B-25ky bolo tiež veľmi zaujímavé a aj poučné...., ale tým to asi končilo.Keď si chcem zalietať proti AI, tak mi stačí zadať si v QMB čo len chcem a AIčka ma tak vyzvŕtajú, že hneď mám pochybnosti o mojich "pilotných" zručnostiach....Smejko To nemusím chodiť ani na server.

Asi preto, že nie som len zástancom boja proti AI som z tejto mapy nebol až tak nadšený, aj keď patrila tiež k tým mojim obľúbenejším.

Ja som zaregistroval na starej mape to, že ak som sám útočil na Casino...zvesil ma tak na 85% flak. Ak som útočil sám na cieľ u letiska RED, tak som sa zväčša domov nedostal.V lepšom prípade som sadal niekde na hranici bez paliva, či bez motorov.


Za modrú stranu som ešte túto novú mapu nemal česť letieť. Samozrejme 4 x 4 kusy len AI Stuka za Blue čo lietali v pravidelných intervaloch a aj sa rodili samostatne na letiskách asi nebol ten najšťastnejší variant pre starú mapu. Podobne ako 4x 4 vlny AI B-25, ktoré sa tiež rodili na letisku a aj bombardovali ciele, mali aj padáky...Nápad

@warrior: Myslím, že v tejto novej mape je to inak aj s AI a je ich tam dosť. Len ich treba nájsť, lebo neštartujú z letiska a lietajú v iných výškach.
Mapu len tak ľahko neotočíš. Aj BLUE majú viac cieľov na zničenie ako len lode.Ale treba to skúsiť. Daj informáciu o tom, že traja piloti za 15 minút otočia celú mapu na jednej či druhej strane....a určite to bude dôvod na zmenu.

Čo sa mňa týka skutočne nechápem to, že počet AI aj s bombami a aj s padákmi na "starej" mape zásadným spôsobom "neohrozoval" chod serveru lagovaním a keď sa pridajú B-17ky s bombami a s padákmi na novej mape, tak nastávajú komplikácie.Nápad
Videl som na vlastné oči čo spravila formácia B-17tok v momente odhodu bômb nad Casinom. Formácia sa rozletela a časť strojov padala dolu, akoby robili hĺbkový nálet. Zrazu sa všetky stroje naraz zgrupili do peknej formácie. Vyzeralo to, akoby celá formácia na moment stratila spojenie so serverom. Niečo ako keď vidíte niekoho, kto "letí" chvostom do neba a potom ho server vykopne, alebo sa obnoví spojenie a on sa z výšky vráti naspäť, prípadne sa umiestni za Vás na šestke....Cool

Pritom je jasné, že paľba flaku a obrana cieľov bola riadne znížená, aby server nezaťažovala........ toto je asi medzi nebom a staručkým šturmom, že ?

Aké poznatky majú ďalší hráči najmä za modrú stranu?
Letka13_Colonel
 
http://zidu1.worldgmn.com/home.php
sr-warrior
Tozzi ja to chapem vsetko pisal som len vlastny nazor co stoho budes akceptovat je len a len na tebe .Colonel ja tiez nelietam proti ai ak su na serveri ludia to dobre vies no zalietat si monte casino s ai ma vzdy bavilo mapa bola super prostredie aj atmosfera mapy ... Moj osobny nazor ak mapa dokaze pritiahnut pozornost cloveka aj prazdna moze sa nou neskor zvysit ucast na serveri ... Kedze clovek pride hoc kedy aj na prazdnu mapu tym nalaka inych aby sa pridali hladiet na prazdny server na strankach neni boh vie co to sa tam nikomu nechce ... Ale ako vravim to bol moj nazor nie kritika... Vyjadril som sa ako hrac nie za ucelom mapu potopit ale pomoct vyzdvyhnut ...na mape sa stale pracuje akym sa teras tozzi nevyjadril nevedel som na com robi tak som vyjadril nazor, nie koli tomu aby som biekoho rozculil Colonel ale preto aby som si vypocul co na to tvorca.
Ten efekt pri odhodeni bomb som videl aj ja na vlastne oci vyzeralo to zaujimavo, najprv padali k zemi pak sa vradili do formacie pekny lag... Este som chcel vediet ci tie bombre utocia priamo na cassino lebo som vcera letel a vez toho aby som na kasino utocil ja abo otecko percenta sli dolu pripadne ma to tak byt?

ak dnes vide cas sadnem do modrych kuknem na te ciele znovu pak napisem ... Dik za reakcie
Upravil sr-warrior dňa 13-11-2014 11:42
 
skyrats.webnode.sk
TozziFan
Čo sa mňa týka skutočne nechápem to, že počet AI aj s bombami a aj s padákmi na "starej" mape zásadným spôsobom "neohrozoval" chod serveru lagovaním a keď sa pridajú B-17ky s bombami a s padákmi na novej mape, tak nastávajú komplikácie.Nápad
Videl som na vlastné oči čo spravila formácia B-17tok v momente odhodu bômb nad Casinom. Formácia sa rozletela a časť strojov padala dolu, akoby robili hĺbkový nálet. Zrazu sa všetky stroje naraz zgrupili do peknej formácie. Vyzeralo to, akoby celá formácia na moment stratila spojenie so serverom. Niečo ako keď vidíte niekoho, kto "letí" chvostom do neba a potom ho server vykopne, alebo sa obnoví spojenie a on sa z výšky vráti naspäť, prípadne sa umiestni za Vás na šestke....Cool

Pritom je jasné, že paľba flaku a obrana cieľov bola riadne znížená, aby server nezaťažovala........ toto je asi medzi nebom a staručkým šturmom, že ?


Tak nezkoumal jsem kolik AI, flaku, jejich nastavení, počet poz. techniky a objektů je na staré verzi. Na této nové je poz. techniky a AI bombrů dost. I flak je silný na příletových trasách bombrů, aby redukoval stav Super . Já např dal box B-17 o 16 letadlech. Ať si i právě samotný hráč na serveru zkusí zaútočit na box Fortresů a Mitchelů. Schválnějsem je dal do 3500-4500m, aby se nepletli dole, když bude server plný lidí. Problém je, že když sejmou najednou 2-3 bombry, vyskáče 16-24 panáčků a to už je znát. Taky bombload mají B-17 velký (16x500lb nebo 8x1000lb, to vše 16krát v boxu) a když to vysypou, je to šlupka. Proto jsem některým čtvřicím odebral bomby a padáky.
Další věc je, zda toto vše mělo za následek velkého lagování, nebo jen zrovna v tu chvíli zahaproval server. Ten totiž ten den dost blbnul a např. TS několikrát ten večer spadlo.
Uvidíme. Mám už verzi i z AI bombry modré strany a jakmile se domluvím s Ninosem, tak ji nahodí.

Warriore, vím co jsi chtěl. Jen jsem to rozepsal, aby když někdo nezná zákulisí alchymie tvorby map věděl, že to není jen o naplácání autíček a objektů na mapu.
 
sr-warrior
Druhú správu som smeroval viac menej na Colonela aby chápal moj úmysel než reakciuna to že si sa rozpísal ja som rád aspon som dostal odpovede na otázky... idem si teraz skusit ešte raz tie modre ciele zakial je prazdny server
 
skyrats.webnode.sk
OREL_Erichos
Chlapi!!!!! Prosim vas budte opatrní pri uprave map, tato mapa je brutal na HW serveru, ved je tam cez 200 aut a cez 200 stacionarnych lietadiel, to len napriklad, robil som na serveri poriadok a vsimol som si ze dako tazko dycha, pozrel som mapu a ma oblialo, v dogfight serveri to nemozete takto prehanat.
Dakujem za porozumenie a prosim zredukovat.
 
OREL_Otecko
Postřehy z včerejšího večerního létání na této mapě - vztaženo k počtu letících:
- průměrná účast okolo šesti pilotů (přihlašovali se a odcházeli)
- mapa se dlouho načítá (dobu lze srovnat skoro se speciálkami), někteří restartovali compy, protože si mysleli, že se jim šturm zasekl.
- při největším počtu lidí zatuhává obraz s následným rozběhem do jiné situace, lidé se slabším připojením se odhlašovali
- při jakoby normálním chodu se zničení cíle projevuje s odezvou, kdy po zásahu je
pauza, pak teprve cíl vybuchne a po chvíli se objeví hláška o zničení
- pohyb kolon není plynulý, chvíli jedou normálně, pak se zastaví a následně se rozjedou úžasnou rychlostí a to se opakuje (byla zábava trefovat se z boku do tanku uhánějícího odhadem 80 km/h)

Dle mého je mapa nádherná, ale se spoustou pohybujících se kolon, ve kterých je mnoho polopásových flaků. Problém je podobný jako byl při speciálce na této mapě.
 
TozziFan
Díky. Pracuji na odlehčené verzi, ale není to jediná mapa. Vydržet se musí.
 
OREL_Ninos
Na tak prepracovanú mapu nemáme dosť výkonu na servery, škoda.
Na mapu dávať max 4 poh. kolóny po dve na obe strany. Najlepšie autá.
"Sto rán na cudzí chrbát nie je veľa. "
 
OREL_Erichos
To nie je len o vykone serveru, treba mysliet aj na vykon PC jednotlivych klientov, inak z toho nebudu mat zazitok a znechuteny sa odhlasia.
 
TozziFan
24.11.2014 Opravená verze na serveru - TozziFan
 
OREL_Kolokolcik
Ahoj, létal jsem tuhle mapu dnes ráno.
Na letišti v P 2.7 jsem nenašel stroje RAF. Jinak bych řekl že cíl červených je málo zaflakovaný i když nevím jak je optížný jej likvidovat když hraje více hráčů já byl sám.
P51 má jen kazetový pumy jsou dost nespolehlivé asi nějaká chyba sturma. Tenkrát když vyšly tak jsme je s někým zkoušely mám dojem že s Erichem na specku a nakonec se tam nedaly. Možná by nebylo špatný doplnit třeba 500lb pumy.
Ještě něco létal jsem tuhle mapu rád že tam bylo dost AI letadel a tak měl člověk když byl na serveru sám možnost si zastřílet nebo za bitevničit a to bylo to co hodně na orlý server táhlo teď to byla docela nudaZamračený . Jinak jsem dříve hrával na notebooku s grafikou ATI 4500 a dvojádrem I3 2,3Hz a neměl jsem žádný problém se žádnou mapou až na RABAUL ale tam mám problémy i na stávající sestavě.
 
Prejdite na fórum:
Prihlásenie
 
 
Registrácia
Zabudnuté heslo

Rychlovky
You must login to post a message.

OREL_Erichos
20-09-2021 09:13
Dobré to včera bolo Perfekt Miras sa začína dostávať do formy... Nazdravie

OREL_Miras
19-09-2021 19:28
Slepejec se nemuze dovolat Kolokolčikovy halo co je stebou

OREL_Miras
19-09-2021 19:25
ok rad si zalitam

OREL_Erichos
17-09-2021 18:35
V nedeľu večer by som už konečne mohol byť doma a zalietať si po niekoľko týždňovej prestávke. Ale tak až od 20.30 najskôr.

OREL_Ninos
05-09-2021 21:59
Pekný polet s Mirasem. Nazdravie


Online
OREL_Erichos
Status: 3 hodinami
Moderátor
Hans-Assi
Status: 15 hodinami
Člen
OREL_Slepejec
Status: 16 hodinami
Člen
OREL_Miras
Status: 17 hodinami
Člen
OREL_Ninos
Status: 3 dňami
Administrátor
OREL_Kolokolcik
Status: 1 týždňami
Člen
OREL_Frakon
Status: 1 týždňami
Člen
ivanovich
Status: 3 týždňami
Člen
SR_R4W3Z
Status: 1 mesiacmi
Člen
bumbac
Status: 2 mesiacmi
Člen
LEON
Status: 2 mesiacmi
Člen
batoh
Status: 3 mesiacmi
Člen