OREL WAR-SETUP
IP SERVERU: 185.91.116.113:21015

TeamSpeak V3: 185.91.116.113:9987

Password: War_2013_22

NASTAVENIE - SETUP

KTO JE ONLINE


Čítať tému
LETKA OREL » OREL WAR » MAPY
 Vytlačiť tému
Okinawa 1944
TozziFan
Autor: CHIRURG

Mapa: Okinawa online
i564.photobucket.com/albums/ss87/TozziFan/Games/IL-2%20Sturmovik%201946/grab0022_zpsef2d3097.jpg

Pozadí:

Prvého apríla sa námornej pechote za silnej podpory letectva a namorníctva podarilo vylodit na ostrove. Po ťažkých bojoch postúpili až k druhému brehu ostrova. Japonské sily boli rozdelené a ich pozostatky sú na južnej a severnej časti ostrova.

Datum:
7.4.1945 12:00h

Počasí:
jasno, bezvetrie
slabá oblačnost od 1000m

Planeset:

RED
Letisko L5.7
- P-39Q-10 - 12 ks
- P-40M - 12 ks
- A-20G - 12 ks
- F4U1c - 12 ks
- P-51D-20 - 12 ks

BLUE
Letisko L9.1
- A6M5b - 12 ks
- G4M1 -12 ks
- B5N1 - 12 ks

Letisko K3.4
- Ki-61Hei - 12 ks
- Ki-43-II Kai - 12 ks
- Ki-100 Ko - 12 ks

Cíle:

RED
- Zničiť zásobovaciu kolónu idúcu z juhu (L3) do mesta Naha(K3.8)
- Zničiť tanky Idúce z juhu (K3) k frontovej línii (K4.3)
- Potopiť bojovu loď plávajúcu z juhovýchodu (N1) do Kakibana (K3.1)
- Chrániť transportné lode vstupujúce do prístavu (L6.3)
- Chrániť prístav (L6.1)
- Chrániť most (K4.3)
- Chrániť tanky idúce zo severu (L5.1)k mestu Naha (K3.8)

BLUE
- zaútočit na přístav a továrnu ve městě (D4.3)
- zničit zásobovací kolonu jedoucí z jihu (D1.6) do přístavu (D4.3)
- zničit zásobovací kolonu jedoucí z jihovýchodu (E1) do přístavu (D4)
- zničit zásobovací kolonu jedoucí z města (D4) na sever (D5)
- zničit sovětské torpédové čluny plující z C5 do C2
- ochránit zásobovací kolonu jedoucí ze západu (A5) do města (B2.4)
- ochránit kolony evakuující letiště z pobřeží zálivu (C4) na severní letiště (B4.7)
- ochránit předsunuté letiště na pobřeží zálivu (C3.4)
- ochránit lodě kryjící evakuaci (B2 / C2)

Brífink:

<ARMY NONE>Okinawa 1945
****************************
Prvého apríla sa námornej pechote za silnej podpory letectva a namorníctva podarilo vylodit na ostrove. Po ťažkých bojoch postúpili až k druhému brehu ostrova. Japonské sily boli rozdelené a ich pozostatky sú na južnej a severnej časti ostrova.

Dátum:
7.4.1945 12:00h

Počasie:
jasno, bezvetrie
slabá oblačnost od 1000m

Úlohal po výbere strany.

Veľa šťastia a dobrú zábavu Vám praje CHIRURG.

==================================
Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Okinawa 1945
****************************

The first of April the Marines with strong support from the Air Force and Navy landed on the island. After heavy fighting occupied the beach on the opposite side of the island. Japanese forces were broken and their remains are on the south and north of the island.

Date:
7.4.1945 12:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1000m

The task for the selected side. Good luck.

Good luck and good wishes you fun CHIRURG.

==============================
Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY RED>Okinawa 1945
****************************

Datum:
7.4.1945 12:00h

Počasie:
jasno, bezvetrie
slabá oblačnost od 1000m

Planeset:
Letisko L5.7
- P-39Q-10 - 12 ks
- P-40M - 12 ks
- A-20G - 12 ks
- F4U1c - 12 ks
- P-51D-20 - 12 ks

Cieľ mise:
- zničiť zásobovaciu kolónu idúcu z juhu (L3) do mesta Naha(K3.8)
- zničiť tanky Idúce z juhu (K3) k frontovej línii (K4.3)
- potopiť bojovú loď plávajúcu z juhovýchodu (N1) do Kakibana (K3.1)

Pravidlá:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

================================
EN

Okinawa 1945
****************************

Date:
7.4.1945 12:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1000m

Planeset:
Airfield L5.7
- P-39Q-10 - 12
- P-40M - 12
- A-20G - 12
- F4U1c - 12
- P-51D-20 - 12

Targets:
- Destroy sequential supply train from the south (L3) in the city of Naha (K3.8)
- Destroy tanks from a moving south (K3) to the frontline (K4.3)
- To sink a battleship sailing from southeast (N1) to Kakibana (K3.1)

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY BLUE>Okinawa 1945
****************************

Datum:
7.4.1945 12:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
slabá oblačnost od 1000m

Planeset:
Letisko L9.1
- A6M5b - 12 ks
- G4M1 -12 ks
- B5N1 - 12 ks

Letisko K3.4
- Ki-61Hei - 12 ks
- Ki-43-II Kai - 12 ks
- Ki-100 Ko - 12 ks

Cíl mise:
- zničiť transportné lode vstupujúce do prístavu (L6.3)
- zničiť prístav (L6.1)
- zničiť most (K4.3)
- zničiť tanky idúce zo severu (L5.1)k mestu Naha (K3.8)

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

===============================
EN

Okinawa 1945
****************************

Date:
7.4.1945 12:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1000m

Planeset
Airfield L9.1
- A6M5b - 12
- G4M1 -12
- B5N1 - 12

Airfield K3.4
- Ki-61Hei - 12
- Ki-43-II Kai - 12
- Ki-100 Ko - 12

Targets:
- Destroy transport ships entering the port (L6.3)
- Destroy port (L6.1)
- Destroy the bridge (K4.3)
- Destroy tanks successive from the north (L5.1) to Naha (K3.8)

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY>
 
OREL_Erichos
Zmenil som túto mapu podľa návrhu Colonela, ešte nie je upravený briefing, ale poprosím o otestovanie či je možné mapu otočiť oboma stranami, či sú ciele zničiteľné, ako sú flaky, celkovo hrateľnosť vzhľadom na FPS atď.
Vďaka. Letu zdar.
 
Letka13_Colonel
Ahoj Erichos,

v prvom rade sa Ti chcem poďakovať za bleskovú úpravu tejto zaujímavej mapy. Hneď ten večer sme pár vecí otestovali a myslím, že mapa získala na zaujímavosti. Nemám presné údaje o FPS, ale lietalo nás vtedy 5 a nebadali sme nejaké zásadné problémy.

Čo sme otestovali.

RED strana

Hlavne či sa dajú na RED strane ničiť ciele a či ch aj odpočítava zo štatistiky.

1) Cieľ delostrelecké batérie a húfnice tesne za frontou u rieky išli zničiť. Testoval BP-Shark a Nik_CZ. Cieľ odpisovalo zo štatistiky.

2) Cieľ kolóna v L3 išla ničiť a odpisovala sa zo štatistiky.Testoval BP_Shark a Nik_CZ.

3) Štarty z RED letísk a lietadloviek OK. Na lietadlovkách sme otestovali hromadné narodenie 5 tich hráčov ( na oboch ) a testol som vzlet s Corsairom na 80% paliva a 3x 1000lb bomby......prvý štart pád do vody na Full klapkách. Druhý štart so 70% paliva na full klapkách....tesno, ale dalo sa to.
Na oboch lodiach Hellcaty a Corsaire s rozumným nákladom bômb a paliva vzlietnu.

4) Jediné čo sme neotestovali je potopenie IJN Jamato a tak otočenie mapy za RED stranu. Predpokladám, že s IJN Jamato sa nič nerobilo. Vieme, že išla potopiť aj pred úpravou. Snáď to "štatistiky zvládnu" a keď sa RED posnažia, majú tiež šancu otočiť mapu v ich prospech.

Blue strana :

1) Hlavne sme testovali či sa dajú zničiť tie dva mosty a potom, či BLUE dokážu otočiť mapu

a ) Most najbližšie k hranici ide zničiť bez problémov pri dobrom zásahu. V ten deň na druhý krát
( včera na prvý zásah dvomi 250kg s nízkym odhodom...čiže nie priama detonácia)
b ) Druhý most je na tom horšie.....nie a nie ho zničiť celkom dostal okolo 6 zásahov dvomi bombami 250 kg a nič.( Nápodobne včera t.j. 19.11.2017 ) Asi by bolo dobré vyhodiť ho z cieľov. Je zbytočné na neho útočiť.

Prípadne preveriť, či je možné zničiť nejaký druhý most bližšie k IJA letisku a ten dať do brífingu.
Mám však za to, že tým by sme to len komplikovali. Keď sa most zničí včas, tak US tanky cez neho neprejdú a stanú sa korisťou bombardónov, delostrelectva na línii fronty, alebo IJN Jamato.

2) Ciele v US prístave a kolóny postupujúce k betónovému letisku a poza letisko...sú OK a dajú sa zničiť a aj sa odpisujú zo štatistiky.
Mierne ma zmiatla tá druhá kolóna, ktorá to oblúkom zoberie poza US betónové letisko a mieri niekam k hranici. Ale po jej zničení vypíše cieľ "kolóny supply" ako zničený.

3) US Prístav a lode sa dajú zničiť...ale, je ich tam veľmi veľa a netuším, ako je urobené nastavenie štatistiky.Ak z celkového počtu lodí, tak je to OK. Ak nie tak, to treba pozrieť.

Konkrétne včera 19.11.2017 sme potopili tuším len dva trampy blízko u US prístavu a po zničení mosta a zlikvidovaní oboch kolón + nejakého materiálu na betónovej ploche prístavu.......MODRÍ otočili mapu !!!

Myslím, že 1x za celú dobu existencie tejto mapy. A to sme boli len vo štvorici...,ale chodili sme ničiť hlavne ciele.

4) Mám však ešte malú prosbu k úprave alternatívneho cieľa pre " akože kamikaze" útoky a tým je momentálne 5 ks US CV nosičov triedy Hornet či Enterprise.

Navrhujem aby prvé tri lode bližšie k severnému letisku modrých boli zmenené na tri torpédoborce triedy Fletcher...stredná obrana AAA,
a dve zadné lode ( vzdialenejšie od severného letiska IJA ) boli zmenené na escortné lietadlové lode tiež so strednou obranou AAA.

Dôvod:

Už keď sa niekto z toho mála modrých " bombardónov" rozhodne útočiť na tento cieľ, musel by to tam otočiť minimálne 5-6x s dvomi 250 kg, prípadne s Betty 4x s väčím nákladom, aby dokázal potopiť aspoň jednu klasickú veľkú US lietadlovku.
Tá eskortná lietadlovka toho znesie podstane menej a je tak jednoduchší a motivujúci cieľ.

Do brífingu pre modrých by som zadal, že to je vyslovene vedľajší cieľ !!!!

V žiadnom prípade tam nepísať niečo o simulovaných útokoch kamikaze, lebo niektorý chytrolín sa toho chytí a Blue strana bude razom bez lietadiel a pilotov.....Cool

Netuším, či by prípadné potopenie jedného DD alebo escortnej lode, malo vplyv na otočenie mapy. Rozhodne by som ich ako ďalšie ciele pre modrých nutné k zničeniu, aby otočili mapu nedával.

Toľko moje poznatky z dvoch letov na tejto vynovenej mape.

Ešte raz vďaka za Tvoju rýchlu reakciu a ochotu to zmeniť.
Letka13_Colonel
 
http://zidu1.worldgmn.com/home.php
OREL_Erichos
Som rád že to k lepšiemu zmenilo mapu. Pár dní budem služobne preč takže ďalšie úpravy až cez víkend. Vďaka a letu zdar.
 
Letka13_Colonel
Ahoj,
včera večer som na tejto mape za BLUE zničil tretí most v smere od IJA letiska k US línni len jednýým útokom Ki-61 s 2x 250kg. Ten most sa nachádza na takej Y delte a zničil som tú časť mostu čo bola bližšie k letisku IJA- teda na tej južnej nohe Y delty.
Z taktického hľadiska žiaľ neskoro, lebo sa mi po ňom US tanková kolóna dostala na naše územie tesne za ten most. Tam zostala...asi tak 100m východne od mosta mimo cesty nečinne stáť ( asi tak 10 tankov) a postupne boli rozstrieľané paľbou z Jamato či torpédoborcov.

Návrh úpravy:
1) Do cieľov pre Blue zmeniť ten druhý most na ten bližšie k letisku IJN.

2) Tankovú kolónu postupujúcu smerom k IJN letisku by som dal len ako alternatívny cieľ a nenechal ho rátať do celkovo zničených cieľov hráčmi za Blue stranu.

3) Ako náhradu miesto tohoto cieľa dať aspoň jeden DD, alebo eskortnú lietadlovku z alternatívneho v cieľa "pre kamikaze" ...Žmurko

Dôvod:
Nevšimol som si, že by niekto okrem mňa ničil pozemné ciele za BLUE stranu a tak tento cieľ odbslúžila a zničila výhradne AI technika bez hráčskeho pričinenia. Ano, chápem, že keď RED strana zničí IJN Jamato...cieľ asi nik nezničí, ale to nebude vadiť. US tanky len stoja a čo je zvláštne neostreĺujú IJA letisko.
Letka13_Colonel
 
http://zidu1.worldgmn.com/home.php
OREL_Erichos
Ahoj Colonel, vytlačil som si tvoje pripomienky a šiel som bod po bode, čo mi bolo jasné, som hneď upravil, ale čo nie tak ťa poprosím spresniť.

Letka13_Colonel napísal:
Blue strana :
1) Hlavne sme testovali či sa dajú zničiť tie dva mosty a potom, či BLUE dokážu otočiť mapu

a ) Most najbližšie k hranici ide zničiť bez problémov pri dobrom zásahu. V ten deň na druhý krát
( včera na prvý zásah dvomi 250kg s nízkym odhodom...čiže nie priama detonácia)
b ) Druhý most je na tom horšie.....nie a nie ho zničiť celkom dostal okolo 6 zásahov dvomi bombami 250 kg a nič.( Nápodobne včera t.j. 19.11.2017 ) Asi by bolo dobré vyhodiť ho z cieľov. Je zbytočné na neho útočiť.

Prípadne preveriť, či je možné zničiť nejaký druhý most bližšie k IJA letisku a ten dať do brífingu.
Mám však za to, že tým by sme to len komplikovali. Keď sa most zničí včas, tak US tanky cez neho neprejdú a stanú sa korisťou bombardónov, delostrelectva na línii fronty, alebo IJN Jamato.

Znovu som nastavil mosty, skús otestovať či sa teraz tieto dva dajú zničiť, myslím, že jeden z nich je ten istý, čo si už otestoval, že je ok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letka13_Colonel napísal:
4) Mám však ešte malú prosbu k úprave alternatívneho cieľa pre " akože kamikaze" útoky a tým je momentálne 5 ks US CV nosičov triedy Hornet či Enterprise.

Navrhujem aby prvé tri lode bližšie k severnému letisku modrých boli zmenené na tri torpédoborce triedy Fletcher...stredná obrana AAA,
a dve zadné lode ( vzdialenejšie od severného letiska IJA ) boli zmenené na escortné lietadlové lode tiež so strednou obranou AAA.

Dôvod:
Už keď sa niekto z toho mála modrých " bombardónov" rozhodne útočiť na tento cieľ, musel by to tam otočiť minimálne 5-6x s dvomi 250 kg, prípadne s Betty 4x s väčím nákladom, aby dokázal potopiť aspoň jednu klasickú veľkú US lietadlovku. Tá eskortná lietadlovka toho znesie podstane menej a je tak jednoduchší a motivujúci cieľ.

Tomuto nerozumiem, nenašiel som nikde 5ks US CV nosičov triedy Hornet či Enterprise. Vytvoril som ďalší sektor s loďami, skús či to bude vyhovovať, sú tam dva stacionárne destroyere a dva tankery.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letka13_Colonel napísal:
Do brífingu pre modrých by som zadal, že to je vyslovene vedľajší cieľ !!!!

Briefing som ešte neupravoval, je to ďalší čas navyše a možno to väčšina nečíta a hlavne počkám na konečné otestovanie a keď tak potom ho upravím.

Vďaka a letu zdar.
 
Prejdite na fórum:
Prihlásenie
 
 
Registrácia
Zabudnuté heslo

Rychlovky
You must login to post a message.

OREL_Erichos
20-09-2021 09:13
Dobré to včera bolo Perfekt Miras sa začína dostávať do formy... Nazdravie

OREL_Miras
19-09-2021 19:28
Slepejec se nemuze dovolat Kolokolčikovy halo co je stebou

OREL_Miras
19-09-2021 19:25
ok rad si zalitam

OREL_Erichos
17-09-2021 18:35
V nedeľu večer by som už konečne mohol byť doma a zalietať si po niekoľko týždňovej prestávke. Ale tak až od 20.30 najskôr.

OREL_Ninos
05-09-2021 21:59
Pekný polet s Mirasem. Nazdravie


Online
OREL_Erichos
Status: 3 hodinami
Moderátor
Hans-Assi
Status: 16 hodinami
Člen
OREL_Slepejec
Status: 17 hodinami
Člen
OREL_Miras
Status: 17 hodinami
Člen
OREL_Ninos
Status: 3 dňami
Administrátor
OREL_Kolokolcik
Status: 1 týždňami
Člen
OREL_Frakon
Status: 1 týždňami
Člen
ivanovich
Status: 3 týždňami
Člen
SR_R4W3Z
Status: 1 mesiacmi
Člen
bumbac
Status: 2 mesiacmi
Člen
LEON
Status: 2 mesiacmi
Člen
batoh
Status: 3 mesiacmi
Člen