OREL WAR-SETUP
IP SERVERU: 185.91.116.113:21015

TeamSpeak V3: 185.91.116.113:9987

Password: War_2013_22

NASTAVENIE - SETUP

KTO JE ONLINE


Čítať tému
LETKA OREL » OREL WAR » MAPY
 Vytlačiť tému
Operace BARBAROSA
TozziFan
Autor: TozziFan

Mapa: Online 2 - léto
jpeg.cz/images/2017/02/03/gYJfV.th.png

Pozadí:

Dne 22.června 1941 vydal Hitler rozkaz k útoku na Sovetský Svaz. Byl přesvědčen, že jeho doteď tajný spojenec, není schopen ubránit své rozsáhlé území a on získá tolik potřebnou zem, která zajistí jeho národu dostatek surovin a potravin. Začal počátek konce tisícileté Říše.

Datum:
22.6.1941 06:00h

Počasí:
jasno, bezvětří

Planeset:

RED
Letiště E.17
- I-153 M-63 - neomezeno
- I-153 P - neomezeno
- I-16 typ 18 - neomezeno
- I-16 typ 24 - neomezeno
- I-16 typ 28 - neomezeno
- I-16 typ 29 - neomezeno
- LaGG-3 (4.s) - 8
- MiG-3 - 12
- P-5 - neomezeno
- Jak-1 - neomezeno
- Jak-7A - 8
- U-2VS - neomezeno

Letiště E2.5
- Pe-2 (1.s) - 8
- Pe-8 - neomezeno
- P-5 - neomezeno
- SB 2M 103A (221.s) - neomezeno
- TB-7 M-40F - neomezeno
- U-2VS - neomezeno
- IL-2 typ 1 (1.s) - neomezeno

BLUE
Letiště A5.3 - Luftwaffe
- Bf 110 C - neomezeno
- Bf 110 C/4 - neomezeno
- Bf 110 E-2 - 4
- Ju 87 B-2 - neomezeno
- He 111 H-2 - neomezeno

Letiště A4.5 - Luftwaffe
- Bf 109 E-4 - neomezeno
- Bf 109 E-4/B - neomezeno
- Bf 109 E-7/B - neomezeno
- Bf 109 F-2 - 20
- Bf 109 F-4 - 10

Letiště A1.3 - letka 13
- Avia B-534-IV - neomezeno
- Bf 109 E-4 - 15

Cíle:

RED
- zaútočit na tankové kolony v sektorech C3.5, C4.2
- zaútočit na nepřítele v sektoru C1.6
- napadnout nádraží v sektoru C4.4

BLUE
- nepřátelská letiště v sektorech D2.7, C4.9
- obranná postavení v sektorech D4.2, D2.2

Brífink:

<ARMY NONE>Operace BARBAROSA
*******************************

Dne 22.června 1941 vydal Hitler rozkaz k útoku na Sovetský Svaz. Byl přesvědčen, že jeho doteď tajný spojenec, není schopen ubránit své rozsáhlé území a on získá tolik potřebnou zem, která zajistí jeho národu dostatek surovin a potravin. Začal počátek konce tisícileté Říše.


Datum:
22.6.1941 06:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1000m

Úkol po vybrání strany.


==================================
Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Operation BARBAROSA
*******************************

On June 22, 1941, Hitler gave the order to attack the Soviet Union. He was convinced that his secret ally until now not able to defend its vast territory and he gets a much needed ground to ensure his nation's plenty of raw materials and food. He started the beginning of the end of the thousand-year Reich.

Date:
22.6.1941 06:00am

Weather:
clear, no wind
clouds at 1000m

The task for the selected side.


==================================
Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY RED>Operace BARBAROSA
****************************

Datum:
22.6.1941 06:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1000m

Planeset:
Letiště E1.7
- I-153 M-63 - neomezeno
- I-153 P - neomezeno
- I-16 typ 18 - neomezeno
- I-16 typ 24 - neomezeno
- I-16 typ 28 - neomezeno
- I-16 typ 29 - neomezeno
- LaGG-3 (4.s) - 8
- MiG-3 - 12
- P-5 - neomezeno
- Jak-1 - neomezeno
- Jak-7A - 8
- U-2VS - neomezeno

Letiště E2.5
- Pe-2 (1.s) - 8
- Pe-8 - neomezeno
- P-5 - neomezeno
- SB 2M 103A (221.s) - neomezeno
- TB-7 M-40F - neomezeno
- U-2VS - neomezeno
- IL-2 typ 1 (1.s) - neomezeno

Cíl mise:
- zaútočit na tankové kolony v sektorech C3.5, C4.2
- zaútočit na nepřítele v sektoru C1.6
- napadnout nádraží v sektoru C4.4

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Operation BARBAROSA
*******************************

Date:
22.6.1941 06:00am

Weather:
clear, no wind
clouds at 1000m

Planeset:
Airfield E1.7
- I-153 M-63 - unlimited
- I-153 P - unlimited
- I-16 type 18 - unlimited
- I-16 type 24 - unlimited
- I-16 type 28 - unlimited
- I-16 type 29 - unlimited
- LaGG-3 (4.s) - 8
- MiG-3 - 12
- P-5 - unlimited
- Jak-1 - unlimited
- Jak-7A - 8
- U-2VS -unlimited

Airfield E2.5
- Pe-2 (1.s) - 8
- Pe-8 - unlimited
- P-5 - unlimited
- SB 2M 103A (221.s) - unlimited
- TB-7 M-40F - unlimited
- U-2VS - unlimited
- IL-2 type 1 (1.s) - unlimited

Targets:
- To attack tank columns in sectors C3-5, C4.2
- To attack the enemy in the sector C1-6
- Attack station sector C4.4

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY BLUE>Operace BARBAROSA
****************************

Datum:
22.6.1941 06:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1000m

Planeset:
Letiště A5.3 - Luftwaffe
- Bf 110 C - neomezeno
- Bf 110 C/4 - neomezeno
- Bf 110 E-2 - 4
- Ju 87 B-2 - neomezeno
- He 111 H-2 - neomezeno

Letiště A4.5 - Luftwaffe
- Bf 109 E-4 - neomezeno
- Bf 109 E-4/B - neomezeno
- Bf 109 E-7/B - neomezeno
- Bf 109 F-2 - 20
- Bf 109 F-4 - 10

Letiště A1.3 - letka 13
- Avia B-534-IV - neomezeno
- Bf 109 E-4 - 15

Cíl mise:
- nepřátelská letiště v sektorech D2.7, C4.9
- obranná postavení v sektorech D4.2, D2.2

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Operation BARBAROSA
*******************************

Date:
22.6.1941 06:00am

Weather:
clear, no wind
clouds at 1000m

Planeset:
Airfield A5.3 - Luftwaffe
- Bf 110 C - unlimited
- Bf 110 C/4 - unlimited
- Bf 110 E-2 - 4
- Ju 87 B-2 - unlimited
- He 111 H-2 - unlimited

Airfield A4.5 - Luftwaffe
- Bf 109 E-4 - unlimited
- Bf 109 E-4/B - unlimited
- Bf 109 E-7/B - unlimited
- Bf 109 F-2 - 20
- Bf 109 F-4 - 10

Airfield A1.3 - letka 13
- Avia B-534-IV - unlimited
- Bf 109 E-4 - 15

Targets:
- Enemy airports in sectors D2.7, C4.9
- Defensive positions in sectors D4.2, D2.2

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY>

Upravil TozziFan dňa 03-02-2017 10:54
 
xMartineSx
Ahoj, lítali jsme dneska tuto mapu a červenáčci nás lovili hned nad letištěm. Jednoho jsem tam přitáhnul když jsem zdrhal ze souboje, později mě ošil při přistávání. Než jsem vzlétnul, přilětěl i zbytek červených. Pustili se po mě jen jsem zatáhnul klapky. Vulch od rusů chápu to je prostě jejich pitomá nátura, ale možná by pomohlo přidat pár flaků. Díky moc, Martin ;-)
 
SR_Def
Tak většina rusů předváděla akurát létající cirkus, ale Brodiaga neměl problém osolit hned po vzletu. Flaky za celou dobu trefily jednoho, jinak nic.
 
OREL_Erichos
Pridám flaky chalani, možno to trošku pomôže.
Letu zdar.
 
xMartineSx
Dík Smile
 
OREL_Erichos
Na všetkých základniach (BLUE aj RED) pridané flaky s rovnakým nastavením, tak aby nad letiskom naozaj vytvárali účinný dáždnik až do výšky 2500m.

Letu zdar
 
Prejdite na fórum:
Prihlásenie
 
 
Registrácia
Zabudnuté heslo

Rychlovky
You must login to post a message.

OREL_Erichos
20-09-2021 09:13
Dobré to včera bolo Perfekt Miras sa začína dostávať do formy... Nazdravie

OREL_Miras
19-09-2021 19:28
Slepejec se nemuze dovolat Kolokolčikovy halo co je stebou

OREL_Miras
19-09-2021 19:25
ok rad si zalitam

OREL_Erichos
17-09-2021 18:35
V nedeľu večer by som už konečne mohol byť doma a zalietať si po niekoľko týždňovej prestávke. Ale tak až od 20.30 najskôr.

OREL_Ninos
05-09-2021 21:59
Pekný polet s Mirasem. Nazdravie


Online
OREL_Erichos
Status: 5 hodinami
Moderátor
Hans-Assi
Status: 17 hodinami
Člen
OREL_Slepejec
Status: 18 hodinami
Člen
OREL_Miras
Status: 19 hodinami
Člen
OREL_Ninos
Status: 3 dňami
Administrátor
OREL_Kolokolcik
Status: 1 týždňami
Člen
OREL_Frakon
Status: 1 týždňami
Člen
ivanovich
Status: 3 týždňami
Člen
SR_R4W3Z
Status: 1 mesiacmi
Člen
bumbac
Status: 2 mesiacmi
Člen
LEON
Status: 2 mesiacmi
Člen
batoh
Status: 3 mesiacmi
Člen