Predmet témy: LETKA OREL :: Murmansk 1942

Napísal TozziFan 20-11-2014 15:21
#1

Autor: CHIRURG

Mapa: Murmansk - léto
i564.photobucket.com/albums/ss87/TozziFan/Games/IL-2%20Sturmovik%201946/grab0014_zpsf1ded0d4.jpg

Pozadí:

Finsko vede se Sovětským svazem válku už rok. Hlavním úkolem finské armády je bránit hranici, ale zároveň se účastní vyhledávání a ničení lodních zásobovacích konvojů směřujících z Ameriky do SSSR. Většina z nich míří do přístavu Murmansk.

Finland leads the Soviet Union war for a year. The main task of the Finnish army to defend the border, but at the same time participating in search and destroy marine supply convoys from America to the Soviet Union. Most of them are heading to the port of Murmansk.

Datum/Date:
21.6.1942 21:00h

Počasí/Weather:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

clear, no wind
clouds at 1500m

Planeset:

RED
Letiště/Airfield AZ14.5
- I-16 typ 18 - neomezeno
- I-16 typ 24 - 8ks
- Il-2 (2.série) - neomezeno
- Il-2 (3.série) - neomezeno
- Il-2 polní mod. - neomezeno
- LaGG- 3 (4.série) - neomezeno
- MiG-3 (19.série) - neomezeno
- Jak-1 - 8ks
- Jak-7A - 8ks
původní:

- I-16 typ 24 - 5 ks
- Il-2M (časná série) - 4 ks
- Il-4 - 4 ks
- LaGG- 3 4.série - 4 ks
- P-40C - 4 ks
- Pe-2 84.série - 4 ks


Letiště/Airfield AZ14.3
- Hurricane Mk.IIB - 8ks
- Hurricane Mk.IIC - 8ks
- Hurricane Mk.IIB polní mod.- 12ks
- P-40E - 8ks
- SB 2M 103 (18.série) - neomezeno
- TB-7 M-40F - neomezeno
původní:

- Hurricane Mk.IIB - 5 ks
- Spitfire F.VB (časný) - 3 ks
- Spitfire F.VC trop. (časný) - 2 ks


BLUE
Letiště/Airfield AW16.9
- B 239 - neomezeno
- Fiat G.50 - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (časný) - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (pozdní) - neomezeno
- Hawk 75A-4 Finský - 12ks
- Hurricane Mk.I - 12ks
původní:

- Fiat G.50 - 4 ks
- Fokker D.XXI 3.série - 4 ks
- Hawk 75A-4 Finský - 4 ks
- Hurricane Mk.I - 4 ks
- I-153M-62 - 2 ks
- I-16 typ 6 - 1 ks


Letiště/Airfield AV14.7
- I-16 typ 18 - 4ks
- I-16 typ 24 - 4ks
- IK-3 - 2ks
- LaGG-3 (4.série) - 2ks
- MiG-3 (16.série)- 2ks
- Jak-7A - 2ks
- He 111H-2 - neomezeno
- Ju 87B-2 - neomezeno
- SB 2M-103 (18.série) - 4ks
původní:

- B 239 - 4 ks
- Il-4 - 5 ks
- Lagg-3 4.série - 1 ks
- Pe-2 1.série - 5 ks
- SB 2M-100A - 8 ks


Cíle/Targets:
RED
- zničit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- zničit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)
- chránit přístav Murmansk
- chránit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- chránit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- chránit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9

- To destroy the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for the airport Kilpyavr (AV14.5)
- Destroy the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)
- Protect the port of Murmansk
- Protect train ride from Murmansk to Olenogorsku
- Protect the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Protect gathering techniques in the sector AY12.9

BLUE
- zaútočit na přístav Murmansk
- zničit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- zničit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- zničit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9
- chránit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- chránit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)

- To attack the port of Murmansk
- To destroy a train traveling from Murmansk to Olenogorsku
- Destroy the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Destroy gathering techniques in the sector AY12.9
- Protect the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for airport Kilpyavr (AV14.5)
- Protect the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)


Brífink:

<ARMY NONE>Murmansk 1942
*******************************

Finsko vede se Sovětským svazem válku už rok. Hlavním úkolem finské armády je bránit hranici, ale zároveň se účastní vyhledávání a ničení lodních zásobovacích konvojů směřujících z Ameriky do SSSR. Většina z nich míří do přístavu Murmansk.

Datum:
21.6.1942 21:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

Úkol po vybrání strany. Hodně štěstí.

==================================
Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Murmansk 1942
*******************************

Finland leads the Soviet Union war for a year. The main task of the Finnish army to defend the border, but at the same time participating in search and destroy marine supply convoys from America to the Soviet Union. Most of them are heading to the port of Murmansk.

Date:
21.6.1942 21:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1500m

The task for the selected side. Good luck.

==================================
Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY RED>Murmansk 1942
****************************

Datum:
21.6.1942 21:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

Planeset:
Letiště AZ14.5
- I-16 typ 18 - neomezeno
- I-16 typ 24 - 8ks
- Il-2 (2.série) - neomezeno
- Il-2 (3.série) - neomezeno
- Il-2 polní mod. - neomezeno
- LaGG- 3 (4.série) - neomezeno
- MiG-3 (19.série) - neomezeno
- Jak-1 - 8ks
- Jak-7A - 8ks

Letiště AZ14.3
- Hurricane Mk.IIB - 8ks
- Hurricane Mk.IIC - 8ks
- Hurricane Mk.IIB polní mod.- 12ks
- P-40E - 8ks
- SB 2M 103 (18.série) - neomezeno
- TB-7 M-40F - neomezeno

Cíl mise:
- zničit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- zničit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)
- chránit přístav Murmansk
- chránit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- chránit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- chránit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9

!!! POZOR :
- dostali jsme hlášení, že finové létají i na kořistních sovětských strojích

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Murmansk 1942
*******************************

Date:
21.6.1942 21:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1500m

Planeset:
Airfield AZ14.5
- I-16 type 18 - unlimited
- I-16 type 24 - 8
- Il-2 (2.series) - unlimited
- Il-2 (3.series) - unlimited
- Il-2 field. mod. - unlimited
- LaGG- 3 4.series - unlimited
- MiG-3 19.series - unlimited
- Jak-1 - 8
- Jak-7A - 8

Airfield AZ14.3
- Hurricane Mk.IIB - 8
- Hurricane Mk.IIC - 8
- Hurricane Mk.IIB field mod.- 12
- P-40E - 8
- SB 2M 103 18.series - unlimited
- TB-7 M-40F - unlimited

Targets:
- To destroy the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for the airport Kilpyavr (AV14.5)
- Destroy the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)
- Protect the port of Murmansk
- Protect train ride from Murmansk to Olenogorsku
- Protect the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Protect gathering techniques in the sector AY12.9

!!! CAUTION :
- We got a message that the Finns are flying on captured Soviet machines

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY BLUE>Murmansk 1942
****************************

Datum:
21.6.1942 21:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

Planeset:
Letiště AW16.9
- B 239 - neomezeno
- Fiat G.50 - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (časný) - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (pozdní) - neomezeno
- Hawk 75A-4 Finský - 12ks
- Hurricane Mk.I - 12ks

Letiště A14.7
- I-16 typ 18 - 4ks
- I-16 typ 24 - 4ks
- IK-3 - 2ks
- LaGG-3 (4.série) - 2ks
- MiG-3 (16.série)- 2ks
- Jak-7A - 2ks
- He 111H-2 - neomezeno
- Ju 87B-2 - neomezeno
- SB 2M-103 (18.série) - 4ks

Cíl mise:
- zaútočit na přístav Murmansk
- zničit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- zničit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- zničit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9
- chránit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- chránit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)

!!! UPOZORNĚNÍ :
- naši piloti se střetli s letouny anglické výroby

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Murmansk 1942
*******************************

Date:
21.6.1942 21:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1500m

Planeset:
Airfield AW16.9
- B 239 - unlimited
- Fiat G.50 - unlimited
- Fokker D.XXI 3.series (early) - unlimited
- Fokker D.XXI 3.series (late) - unlimited
- Hawk 75A-4 Finland - 12
- Hurricane Mk.I - 12

Airfield AV14.7
- I-16 typ 18 - 4
- I-16 typ 24 - 4
- IK-3 - 2
- LaGG-3 4.series - 2
- MiG-3 16.series - 2
- Jak-7A - 2
- He 111H-2 - unlimited
- Ju 87B-2 - unlimited
- SB 2M-103 18.series - 4

Targets:
- To attack the port of Murmansk
- To destroy a train traveling from Murmansk to Olenogorsku
- Destroy the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Destroy gathering techniques in the sector AY12.9
- Protect the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for airport Kilpyavr (AV14.5)
- Protect the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)

!!! CAUTION :
- Our pilots clashed with English production aircraft

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY>

Upravil TozziFan 14-09-2015 12:02