Predmet témy: LETKA OREL :: Murmansk 1942

Napísal TozziFan 20-11-2014 15:21
#1

Autor: CHIRURG

Mapa: Murmansk - léto
i564.photobucket.com/albums/ss87/TozziFan/Games/IL-2%20Sturmovik%201946/grab0014_zpsf1ded0d4.jpg

Pozadí:

Finsko vede se Sovětským svazem válku už rok. Hlavním úkolem finské armády je bránit hranici, ale zároveň se účastní vyhledávání a ničení lodních zásobovacích konvojů směřujících z Ameriky do SSSR. Většina z nich míří do přístavu Murmansk.

Finland leads the Soviet Union war for a year. The main task of the Finnish army to defend the border, but at the same time participating in search and destroy marine supply convoys from America to the Soviet Union. Most of them are heading to the port of Murmansk.

Datum/Date:
21.6.1942 21:00h

Počasí/Weather:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

clear, no wind
clouds at 1500m

Planeset:

RED
Letiště/Airfield AZ14.5
- I-16 typ 18 - neomezeno
- I-16 typ 24 - 8ks
- Il-2 (2.série) - neomezeno
- Il-2 (3.série) - neomezeno
- Il-2 polní mod. - neomezeno
- LaGG- 3 (4.série) - neomezeno
- MiG-3 (19.série) - neomezeno
- Jak-1 - 8ks
- Jak-7A - 8ks
původní:

- I-16 typ 24 - 5 ks
- Il-2M (časná série) - 4 ks
- Il-4 - 4 ks
- LaGG- 3 4.série - 4 ks
- P-40C - 4 ks
- Pe-2 84.série - 4 ks


Letiště/Airfield AZ14.3
- Hurricane Mk.IIB - 8ks
- Hurricane Mk.IIC - 8ks
- Hurricane Mk.IIB polní mod.- 12ks
- P-40E - 8ks
- SB 2M 103 (18.série) - neomezeno
- TB-7 M-40F - neomezeno
původní:

- Hurricane Mk.IIB - 5 ks
- Spitfire F.VB (časný) - 3 ks
- Spitfire F.VC trop. (časný) - 2 ks


BLUE
Letiště/Airfield AW16.9
- B 239 - neomezeno
- Fiat G.50 - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (časný) - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (pozdní) - neomezeno
- Hawk 75A-4 Finský - 12ks
- Hurricane Mk.I - 12ks
původní:

- Fiat G.50 - 4 ks
- Fokker D.XXI 3.série - 4 ks
- Hawk 75A-4 Finský - 4 ks
- Hurricane Mk.I - 4 ks
- I-153M-62 - 2 ks
- I-16 typ 6 - 1 ks


Letiště/Airfield AV14.7
- I-16 typ 18 - 4ks
- I-16 typ 24 - 4ks
- IK-3 - 2ks
- LaGG-3 (4.série) - 2ks
- MiG-3 (16.série)- 2ks
- Jak-7A - 2ks
- He 111H-2 - neomezeno
- Ju 87B-2 - neomezeno
- SB 2M-103 (18.série) - 4ks
původní:

- B 239 - 4 ks
- Il-4 - 5 ks
- Lagg-3 4.série - 1 ks
- Pe-2 1.série - 5 ks
- SB 2M-100A - 8 ks


Cíle/Targets:
RED
- zničit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- zničit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)
- chránit přístav Murmansk
- chránit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- chránit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- chránit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9

- To destroy the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for the airport Kilpyavr (AV14.5)
- Destroy the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)
- Protect the port of Murmansk
- Protect train ride from Murmansk to Olenogorsku
- Protect the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Protect gathering techniques in the sector AY12.9

BLUE
- zaútočit na přístav Murmansk
- zničit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- zničit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- zničit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9
- chránit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- chránit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)

- To attack the port of Murmansk
- To destroy a train traveling from Murmansk to Olenogorsku
- Destroy the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Destroy gathering techniques in the sector AY12.9
- Protect the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for airport Kilpyavr (AV14.5)
- Protect the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)


Brífink:

<ARMY NONE>Murmansk 1942
*******************************

Finsko vede se Sovětským svazem válku už rok. Hlavním úkolem finské armády je bránit hranici, ale zároveň se účastní vyhledávání a ničení lodních zásobovacích konvojů směřujících z Ameriky do SSSR. Většina z nich míří do přístavu Murmansk.

Datum:
21.6.1942 21:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

Úkol po vybrání strany. Hodně štěstí.

==================================
Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Murmansk 1942
*******************************

Finland leads the Soviet Union war for a year. The main task of the Finnish army to defend the border, but at the same time participating in search and destroy marine supply convoys from America to the Soviet Union. Most of them are heading to the port of Murmansk.

Date:
21.6.1942 21:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1500m

The task for the selected side. Good luck.

==================================
Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY RED>Murmansk 1942
****************************

Datum:
21.6.1942 21:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

Planeset:
Letiště AZ14.5
- I-16 typ 18 - neomezeno
- I-16 typ 24 - 8ks
- Il-2 (2.série) - neomezeno
- Il-2 (3.série) - neomezeno
- Il-2 polní mod. - neomezeno
- LaGG- 3 (4.série) - neomezeno
- MiG-3 (19.série) - neomezeno
- Jak-1 - 8ks
- Jak-7A - 8ks

Letiště AZ14.3
- Hurricane Mk.IIB - 8ks
- Hurricane Mk.IIC - 8ks
- Hurricane Mk.IIB polní mod.- 12ks
- P-40E - 8ks
- SB 2M 103 (18.série) - neomezeno
- TB-7 M-40F - neomezeno

Cíl mise:
- zničit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- zničit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)
- chránit přístav Murmansk
- chránit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- chránit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- chránit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9

!!! POZOR :
- dostali jsme hlášení, že finové létají i na kořistních sovětských strojích

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Murmansk 1942
*******************************

Date:
21.6.1942 21:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1500m

Planeset:
Airfield AZ14.5
- I-16 type 18 - unlimited
- I-16 type 24 - 8
- Il-2 (2.series) - unlimited
- Il-2 (3.series) - unlimited
- Il-2 field. mod. - unlimited
- LaGG- 3 4.series - unlimited
- MiG-3 19.series - unlimited
- Jak-1 - 8
- Jak-7A - 8

Airfield AZ14.3
- Hurricane Mk.IIB - 8
- Hurricane Mk.IIC - 8
- Hurricane Mk.IIB field mod.- 12
- P-40E - 8
- SB 2M 103 18.series - unlimited
- TB-7 M-40F - unlimited

Targets:
- To destroy the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for the airport Kilpyavr (AV14.5)
- Destroy the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)
- Protect the port of Murmansk
- Protect train ride from Murmansk to Olenogorsku
- Protect the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Protect gathering techniques in the sector AY12.9

!!! CAUTION :
- We got a message that the Finns are flying on captured Soviet machines

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY><ARMY BLUE>Murmansk 1942
****************************

Datum:
21.6.1942 21:00h

Počasí:
jasno, bezvětří
oblačnost od 1500m

Planeset:
Letiště AW16.9
- B 239 - neomezeno
- Fiat G.50 - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (časný) - neomezeno
- Fokker D.XXI 3.série (pozdní) - neomezeno
- Hawk 75A-4 Finský - 12ks
- Hurricane Mk.I - 12ks

Letiště A14.7
- I-16 typ 18 - 4ks
- I-16 typ 24 - 4ks
- IK-3 - 2ks
- LaGG-3 (4.série) - 2ks
- MiG-3 (16.série)- 2ks
- Jak-7A - 2ks
- He 111H-2 - neomezeno
- Ju 87B-2 - neomezeno
- SB 2M-103 (18.série) - 4ks

Cíl mise:
- zaútočit na přístav Murmansk
- zničit vlak jedoucí z Murmanska do Olenogorsku
- zničit zásobovací kolonu jedoucí z Murmanska na shromaždiště techniky (AY12.9)
- zničit shromaždiště techniky v sektoru AY12.9
- chránit přístav u Ura-Guba (AW17.6) a z něho jedoucí kolonu s palivem pro letiště Kilpyavr (AV14.5)
- chránit kolonu s palivem jedoucí ze západu (AU17.7) na letiště Ura-Guba (AW16.9)

!!! UPOZORNĚNÍ :
- naši piloti se střetli s letouny anglické výroby

Pravidla:
1. Dodržuj slušné vyjadřování v chatu
2. Nestřílej po padácích
3. Pokud není uvedeno v brífinku jinak, nenapadej letiště a hráče po vzletu či na přistání
4. Neútoč na vlastní jednotky či letadla

Příkazy:
< help - seznam dostupných příkazů
< gunstat - statistika střelby
< obj < red nebo < obj < blue - seznam cílů na mapě a kolik zbývá %
< teams - zobrazí počet pilotů v týmech
< timeleft - čas do konce mise
< warn - počet trestných bodů
< nextmap - následující mapa
< planes - počet letadel k dispozici
< vote yes - hlasování pro změnu mapy
< vote no - hlasování proti změně mapy

==================================
EN

Murmansk 1942
*******************************

Date:
21.6.1942 21:00h

Weather:
clear, no wind
clouds at 1500m

Planeset:
Airfield AW16.9
- B 239 - unlimited
- Fiat G.50 - unlimited
- Fokker D.XXI 3.series (early) - unlimited
- Fokker D.XXI 3.series (late) - unlimited
- Hawk 75A-4 Finland - 12
- Hurricane Mk.I - 12

Airfield AV14.7
- I-16 typ 18 - 4
- I-16 typ 24 - 4
- IK-3 - 2
- LaGG-3 4.series - 2
- MiG-3 16.series - 2
- Jak-7A - 2
- He 111H-2 - unlimited
- Ju 87B-2 - unlimited
- SB 2M-103 18.series - 4

Targets:
- To attack the port of Murmansk
- To destroy a train traveling from Murmansk to Olenogorsku
- Destroy the supply train traveling from Murmansk to gathering techniques (AY12.9)
- Destroy gathering techniques in the sector AY12.9
- Protect the harbor at Ura-Guba (AW17.6) and from moving column of fuel for airport Kilpyavr (AV14.5)
- Protect the column with the fuel moving from the west (AU17.7) airport Ura-Guba (AW16.9)

!!! CAUTION :
- Our pilots clashed with English production aircraft

Rules:
1. Dont be rude in chat!
2. Dont shoot at your teammates!
3. Dont engage enemys airfield and enemy planes taking off or landing if it isn´t your target.
4. Dont shoot at parachutes!

Commands:
<help - list of commands you can use
<gunstat - shooting statistics
<obj<red - targets for red team
<obj<blue - targets for blue team
<teams - list of players and teams
<timeleft - time to end of the mission
<warn - number of penalty points
<nextmap - shows name of next mission
<planes - number of planes
<vote yes - for changing mission
<vote no - for maintaining mission
</ARMY>

Upravil TozziFan 14-09-2015 12:02

Napísal Letka13_Colonel 11-09-2015 12:29
#2

Ahojte,
včera večer sme mali celkom pekný zážitok v on-line bojoch na tejto mape. Letel som na strane RED, ale tentoraz sme nešli tvrde len po cieľoch za účelom otočenia mapy a tak sem trochu aj dogfightili.
Už v predchádzajúcich súbojoch som si všimol, že na tejto mape veľmi rýchlo dochádzajú lietadlá. Je vidieť, že planeset je prísne obmedzený ( vrátane bombardovacích strojov ) a všimol som si aj, to, že takto obmedzený planeset sa správa trochu čudne ( potvrdené aj z modrej strany), že pristanete s lietadlom, ktoré je absolútne v poriadku, ale už nemáte šancu s ním letieť znova.

Ja mám takúto skúsenosť s IL-2 kou, ale aj Peškou. Podobne na tom bola modrá strana s Brewsterom, či I-153. Netuším, čo túto chybu spôsobuje, ale rozhodne pre lepšiu hrateľnosť tejto mapy odporúčam základné typy stíhačov, a niektoré bombardóny ponechať bez obmedzenia.

Prečo ?

Včera sme sa dostali do situácie, že modrá strana už nemala s čím lietať a počet žijúcich pilotov nebol natoľko malý, aby sme otočili mapu na "pilotoch"

Planeset:
Airfield M6.9
- Fiat G.50 - 4
- Fokker D.XXI 3.series - 4
- Hawk 75A-4 Finland - 4
- Hurricane Mk.I - 4
- I-153M-62 - 2
- I-16 type 6 - 1

Na tomto letisku nezostalo nič na zobratie

Airfield M8.9
- B 239 - 4
- Il-4 - 5
- Lagg-3 4.series - 1
- Pe-2 1.series - 5
- SB 2M-100A - 8

Na tomto letisku zostali nejaké IL-4ky a SB 2M. Nič viac.

Red strana na tom bola podobne.

Navrhujem :

1) Obmedziť IL-2ky a Pešky na oboch stranách, ale preveriť, aby sa nestalo, že pristanem s IL-2kou a už s ňou nevzlietnem. Tento problém asi spôsobujú nejaké AI stroje, ktorá zhavarujú a tak sa odpočítajú od pôvodného počtu povolených strojov.
Zvyšok bombardónov ponechať bez obmedzenia.

2) Stíhacie stroje základného typu v danom regióne ponechať bez obmedzenia.

a ) Na Red strane : P-40 I-16, I-153. Stroje spitfire a Hurricane obmedziť
b ) Na blue strane : Brewster, Fokker a Fiat, Hawk. Stroje z ruskej koristnej techniky a Hurricane obmedziť.


Druhý problém zaregistrovaný hlavne na RED strane, je že zostrel AI Blenheima, či Pe-2 s Fínskymi znakmi vykazuje ako zostrel friendly stroja. Ale zapíše, že nepriateľský stroj zostrelený. S bodmi či dá mínus, alebo nie - nie som si istý. V každom prípade toto je nejaká chyba asi v FBDJ, alebo v nejakom nastavení stroja, že je na RED strane a boli mu len pridané fínske znaky. Netuším v čom by to inak mohlo byť.

Prosím opraviť.

Inak táto mapa má svoj potenciál aj pre pilotov bombardónov, ako aj pre stíhačov.
Vopred vďaka za opravu.

Přesunuto za účelem přehlednosti - TozziFan

Upravil TozziFan 11-09-2015 13:15

Napísal TozziFan 11-09-2015 13:25
#3

Nejdříve k přesunutí. Prosím chyby, vady připomínky a nápady do vlákna mapy. Nezakládat duplicitní.

Jinak musím potvrdit slova Colonela o nedostatečném počtu stíhacích strojů a podivného odečítání. Já letěl za ty modré, na Fiatu G.50 a po spotřebování munice jsem přistál na domácím letišti (AW16.9) s nepoškozeným strojem. Při zmáčknutí "Refly" mi vyskočila hláška o nedostatku letadel na bázi a hotovo. Na jižním letišti byli k dispozici jen vzpomínané IL-4ky a SBčka.
Co se týká "Friendly kill", tak problém se opakuje jako na mapě "Finsko 1942". Tam se také vypisovaly AI bombardéry s finským označením jako friendly kill.

Pátral jsem po typech a počtech letadel a nasazených ve Finsku - http://www.aholub..._1942.html.

Navrhuji:
blue
- změnit typ bombrů AI na He 111H-2 a značení na Luftwaffe
- severní letiště osadit jen stroji B-239, Fiat G.50, Fokker D.XXI neomezeně a Hawk 75A-4 s Hurri Mk.I omezeně.
- jižní letiště pak omezené kořistní stroje (stíhací + bombry) a německý dar He 111H-2 s Ju 87B-2 neomezeně. Nebál bych sem dát i IK-3 jako pomoc od Jugoslávského lidu Smejko

red
- severnější letiště vybavit IL-2 (2.serie), IL-2 (3.serie), I-16 typ 18, MiG-3ud, LaGG-3 (4 serie), LaGG-3 (29. serie) neomezeně a I-16 typ 24, JAK-1, JAK-7A omezeně.
- na jihu pak omezeně spojenecké dodávkyHurricane Mk.IIB, Hurricane Mk.IIB pol.modifikace, Mk.IIC, P-40E + bombry domácí výroby (možná i tu A20C, ale bojím se jejího potenciálu na chudáky Finy. Je to královna mezi tímto planesetem.)

Upravil TozziFan 11-09-2015 14:07

Napísal OREL_Erichos 11-09-2015 16:34
#4

Vecer tu mapu pozriem, ak este nebola otvorena vo FMB v.4.13 tak je mozne ze ukazuje bludy v niektorych veciach.

Zlúčené na September 11 2015 20:31:26:
Nejake zmeny som urobil Tozzi, ale najlepsie bude ked ti tu mapu poslem a ak budes mat cas tak ju prekopes uplne. Kazdopadne vypol som zapocitavanie aj stacionarnych lietadiel do celkovych poctov na letiskach a zmenil som niektore obmedzenia.

Zlúčené na September 14 2015 10:51:13:
****************************************************

Tato mapa je kompletne prerobena TozziFanom a od 14.9.2015 beží na serveri. Prosím o otestovanie a pripomienky.

********************************************************


Jen doplním, komplet předělané jsou jen planesety na letištích a stroje AI. Cíle a trasy AI/kolon jsou původní.

Upravil TozziFan 14-09-2015 11:28