Predmet témy: LETKA OREL :: PRÍSPEVOK NA SERVER 2017-2018

Napísal OREL_Erichos 16-10-2019 10:50
#47

1. OREL_Franta ............................... 755,86,-CZK (1.11.2018 ... 30,-€)
2. krp ........................................... 800,-CZK (2.11.2018)
3. III./JG50_Hans-Assi....................... 700,-CZK (12.11.2018)
4. TriDuby_Luky .............................. 760,60,-CZK (22.11.2018)

Platba za WebHosting SIlver + Domena ........... -1464,-CZK (7.3.2019)

5. OREL_Otecko ............................... 2000,-CZK (11.3.2019)
6. OREL_Erichos ............................... 1000,-CZK (14.3.2019)
7. redfox ......................................... 500,-CZK (28.3.2019)
8. OREL_Meky .................................. 1000,-CZK (4.4.2019 ... 40,-€)
9. OREL_Slepejec .............................. 1000,-CZK (15.4.2019)
10. malinky ...................................... 753,13,-CZK (24.4.2019)
11. OREL_Kolokolčik ........................ 700,-CZK (26.4.2019)
12. OREL_Kolibřík ............................. 1000,-CZK (2.5.2019)
13. Judas............................................ 650,-CZK (20.9.2019)
14. OREL_Miras.................................. 500,-CZK (20.9.2019)

Platba za nový server Hukot - V pohode ...... -4279,-CZK (22.9.2019)

15. OREL_Franta a OREL_Laky........1511,72,-CZK (29.9.2019...60€)

Doplatok - CPU option: Compute - 1 x CORE - 12 měsíců ... -2613,60,-CZK (čiže celková cena za server 6892,60,-
CZK
)

Platby vyzbierané na zraze:
16. OREL_Frakon .............................. 250,-CZK
17. SR_R4W3Z .................................. 130,-CZK
18. SR_Bumbac .................................. 500,-CZK
19. SR_Def ......................................... 130,-CZK
20. OREL_Ninos .................................. 1130,-CZK
21. Přeplatky z plateb na srazu ............ 90,-CZK
SPOLU: ................................................ 2230,-CZK

Vratka za server hukot.net 5693,-CZK

Platba za server za 1 mesiac na www.crew.sk .......... -512,60,-CZK (čiže ročné náklady by boli -6151,20,-CZK)


22. batoh ...................................... 500,-CZK

Zostatok na účte k 13.12.2019 ........................... 14251,-CZK

Platba za server sa realizuje len zakúpením kreditov, čiže na bankovom účte je nastavený trvalý príkaz a každý mesiac sa tam pošle 512,-CZK na kredit a ten si systém na crew.sk postupne sťahuje každý deň. Kým je kredit, tak beží server. Konečne celkom jednoduché riešenie.

Upravil OREL_Erichos 13-12-2019 14:49